Kyrkoherdar på Ulfsbäck i Markaryd

Kungastenen vid Ulfsbäck idag


Citat ur Gränsbygden I av Folke Svedenfors (GLeerups Förlag Lund 1949), Sunnerbokrönikan del 3.
Släktutredning av Xavier Rhodin 1979 samt Mats Winbro släktutredning 2002-10-16.


Familj 1

Kyrkoherde Petrus Johannis, född 148?. Kyrkoherde i Ulvsbäck <1524,
Markaryd (G).

Barn utan känd moder:
* Kyrkoherde Jöns Persson, född 151?, se familj
2.
* Kyrkoherde Petrus Erlandi, född 155?, se familj 3.


Familj 2

Kyrkoherde Jöns Persson (från familj 1), född 151?,
död 1586 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde Värdshusvärd
i Ulvsbäck <1536, Markaryd (G).

Kungens förtroendeman hålla uppsikt åt Danmark.

Barn utan känd moder:
* Kristin Jönsdotter, född 155? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Bosatt i Markaryd (G). Kyrkoherde dotter. Enka 1610.
Gift med
Jakob Nilsson, född 155? i Markaryd (G), död 1610 i Södergård,
Markaryd (G). Gränsfogde Länsman Kyrkvärd i Södergård, Markaryd (G).
Stamfader för de personer, som här kommer att berörs är länsman i
Markaryd Jakob Nilsson (d 1610),vilkens roll som gränsfogde,
tullnär och i övrigt lagens arm är dokumenterad i tullräkenskaper,
domstolshandlingar m m. I hemorten var han mångbetrodd bl a var
han kyrkovärd och nämndeman. Jakob hade två söner: Brodde och Nils.
Dessa blev huvudpersoner för var sin släktgren på sätt som här
följer.


Familj 3

Kyrkoherde Petrus Erlandi (från familj 1), född 155?,
död 1612 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde Värdshusvärd
i Ulvsbäck <1586, Markaryd (G).

Gift med
Karin Pedersdotter, född 155?, död i Fagraböke <1613 skattefrihet,
Hinneryd (G). Bosatt i Ulvsbäcks prästgård, Markaryd (G).

Barn:
* Anna Pedersdotter (se familj 4), född 158?
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Gift med
Kyrkoherde Paulus Erici Wirestadius, född 158? i Fagerhult?,
Markaryd (G), död 1634 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Kyrkoherde <1602 i Virestad i Ulvsbäck <1612, Markaryd (G).
Värd vid freden i Knäred samt vid Kungamötet 1629.


Familj 4

Kyrkoherde Paulus Erici Wirestadius, född 158? i Fagerhult?,
Markaryd (G), död 1634 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Kyrkoherde <1602 i Virestad i Ulvsbäck <1612, Markaryd (G).

Värd vid freden i Knäred samt vid Kungamötet 1629.

Gift med
Anna Pedersdotter (se familj
3), född 158?
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).

Gift med
Ester Eriksdotter, född 159?.

Barn i första giftet:
* Gunilla Paulina, född 1603? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1650. Bosatt i Prästgården, Vittaryd (G).
12 barn 3 dog i späd ålder.
Gift 1624? med
Petrus Nilsson Psilander, född 158? i Våxtorp Östbo härad,
Jönköpings län, död 1631-04-10. Kyrkoherde 1614, Prost i Vittaryd (G).
Vxö Upps Rostock Wittenb stud. 7 barn 3 dog tidigt.
Gift 1632 med
Nils Rubenius, född 1598 i Salvaryd (Salevara), Angelstad (G),
död 1672-01-?. Kyrkoherde Kontraktsprost 1661 i Vittaryd (G).
Stud Kalmar Uppsala 1625.
* Peder Paulinus d ä Paulin, född 1606 i Virestad (G), död 1669
i Hinneryd (G). Kyrkoherde 1664-69 i Hinneryd (G).
Uppsala universitet 1626. Komminister i M-d 1631.
Gift med
Maka Peder, född 160?. Bosatt i Prästgården.
* Kyrkoherde Erlandus Paulinus Paulin, född 1606?, se familj 5.
* Magnus (Måns) Paulin Hilletan, född 161? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G), död 1646 i President hovrätten, Göteborg (O).
Underlagman i Västergötland i Tansjö, Markaryd (G).
Uppsala univ. 1627 Dorpat 1633.
Gift med
Sigrid Jönsdotter Baaz, född 1619 i Växjö (G), död 1689.
Barn i andra giftet:
* Paulus Paulinus Ulfsbeckius, född 161? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G), död 164?. Uppsala univ 1633 Dorpat 1642.
* Petrus Paulinus Ulfsbeckius, född 162? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). Uppsala univ 1633.
Dömd till studentarrest mm
* Erik Paulin Ulfsbeckius, född 162? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1679. Häradshövding i Skärkind 1653. Uppsala univ 1635.
* Josephus Paulin Ulspeckius, född 163?, död 1641-07-16 i Mariakyrkan,
Dorpat. Uppsala 1635 Dorpat 1639.
Nedstucken av sönerna til landshövding Fabian Wrangel.


Familj 5

Kyrkoherde Erlandus Paulinus Paulin (från familj 4),
född 1606? i Virestad (G), död 1663 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Kyrkoherde i Ulvsbäck <1634-1663, Markaryd (G). Uppsala universitet 1624.
Kaplan M-d 1631.

Son till kh i Virestad, 1635 klagade han hos domkaplitet över att
han hade en "trollkona" i församlingen.

Gift med
Sara Broddesdotter Anberg, född 160?. Bosatt i Ulvsbäcks prästgård,
Markaryd (G).

Gift med
Ingeborg Arvidsdotter Tidera (se familj 6), född 1643?
i Väckelsång (G), död 1674-07-28. Prostdotter i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (L).

Barn i första giftet:
* Brodde Erlandsson Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). Kyrkoherde i Ivö (L). 3 barn i 2 äktenskap...
Döttrarna Margareta vårdade pestsjuka i prästgården och Ingeborg
var gift i Karlskrona.
* Samuel Erlandsson Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). Kyrkoherde i Getinge (N).
8 barn 1 komminister i Getinge.
Prästvigdes till adjunkt hos sin svåger kyrkoherde Ekevall i Södra
Ljunga och kom sedan via Åhus som komminister till Halmstad.
* Povel Erlandsson Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Tingsskrivare i Halland.
* Per Erlandsson Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Köpman i Göteborg (O).
* Josef Erlandsson Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Köpman i Göteborg (O).
* Anna Erlandsdotter Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). 10 barn.
Gift med
Johannes Dryander, född 163?. Kyrkoherde i Södra Ljunga (G).
Gift med
Paulus Ekevald, född 163?. Kyrkoherde i Södra Ljunga (G).
* Sara Erlandsdotter Paulin, född 163? i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). Bosatt i Båstad (L). g m Tullnär inga kända barn.
Barn i andra giftet:
* Måns Hansson Stierna, född 167? i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).


Familj 6

Kyrkoherde Carolus Caroli Bolhemius, född 1630-10-29 i Boda, Byarum (F),
död 1705 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck <1664-1704, Markaryd (G). Uppsala universitet 1653.

Prv 1654-12-04 till huspredikant hos riksrådet Gustaf Banér,
reg-pred vid Västerbottens infanteri 1663, kh i Markaryd 1664
(genom giftermål med företr änka), avstod 1704 pastoratet till sin
måg Gustaf Lallerman.

Gift 1664-06-26 i Markaryd med
Ingeborg Arvidsdotter Tidera (se familj
5), född 1643?
i Väckelsång (G), död 1674-07-28. Prostdotter i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (L).

Gift 167? med
Anna Arvidsdotter Rosbeckia, född 1656? i Knästorp (M), död 1723-17-01.
Bosatt i Ulvsbäcks prästgård, Markaryd (G). 4s+4d flera dog unga.

Barn i första giftet:
* Arvid Caroli Bolhemius, född 1666-05 i Ulvsbäck, Markaryd (G),
död 1738-09-08 i Halmstad (N). Kyrkoherde <1713 i Knäred (N).
Växjö skola 1675-07-05, gymn 1679, avgick 1684, stud i Rostock s
år i juni, inskriven 1685-07-04, resp 1688-04-24 u Hahn, stud i
Lund 1691 i maj och resp 1692 u Ridderstad, prv 1698-06-20,
adjunkt hos Wirénius i Halmstad, rektor vid skolan där i omkr 12
år, kh i Knäred 1712, tillträde 1713-04-22.
Gift 1700-11-11 i Snöstorp med
Elisabet Agrell, född 1681 i Torup (N), död 1711-06-12 i Halmstad (N).
Gift 1713-02-15 i Halmstad med
Agneta Römer, född 168? i Halmstad (N). Kyrkoherdefru i Knäred (N).
* Sara Bolhemia (se familj 7), född 1668?
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G), död 1762 i Markaryd (G). Bosatt
i Ulvsbäck, Markaryd (G).
Gift 1704-10-02 med
Kyrkoherde Gustaf Lallerman, född 1668 i Lalleryd, Järstorp (F),
död 1731-07-13 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde Prost <1708
i Ulvsbäck <1704, Markaryd (G).
Bondson, stud i Uppsala 1690 disp 1697 och 1699, magister sistn
år, prv 1700-12-13 för tjänstgöring hos biskop Samuel Wirénius, kh
i Markaryd 1704, erhöll prosttitel. (Vd)
* Margareta Bolhemia, född 166?.
Dotter till Carl Bolhemius, ej hos Virdestam, nämns 1712 i Åhus
(L).
Gift med
Jonas Melin, född 165?, död 1705 i Åhus (L).
Gift 1712 med
Johan Ripa, född 165?, död 1713 i Åhus (L).
* Carl Bolhemius, född 1671? i Ulvsbäck, Markaryd (G). 1701.
Skol i Växjö 1682-03-04, vid 11 års ålder, avgick 1688, inskriven
i Åbo? 1688. Levde 1701.
Barn i andra giftet:
* Ingeborg Bolhemia, född 1680? i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1746-01-27
i Knästorp (M). Kyrkoherdefru i Knästorp (M).
Gift 1723 med
Nicolaus Magni Frostman, född 169? i Karlshamn (K), död 1754-05-21
i Knästorp (M). Kyrkoherde i Knästorp (M).
Inskriven i Åbo? 1704-07-20, magister 1712-02-15, kollega vid
Jönköpins skola, prv 1713, kompanipräst vid Kronobergs regemente,
slutligen kyrkoherde i Knästorp (M), Lunds stift 1722, tillträde
1723.
* Anna* Bolhemia, född 1682? i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1691-02-08.
* Arvid* Bolhemius, född 1685? i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1691-02-08.
* Arvid* Bolhemius, född 1692-03-07 i Ulvsbäck, Markaryd (G),
död 1692-12-30.


Familj 7

Kyrkoherde Gustaf Lallerman, född 1668 i Lalleryd, Järstorp (F),
död 1731-07-13 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde Prost <1708
i Ulvsbäck <1704, Markaryd (G).

Bondson, stud i Uppsala 1690 disp 1697 och 1699, magister sistn
år, prv 1700-12-13 för tjänstgöring hos biskop Samuel Wirénius, kh
i Markaryd 1704, erhöll prosttitel. (Vd)

Gift 1704-10-02 med
Sara Bolhemia (se familj
6), född 1668?
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G), död 1762 i Markaryd (G). Bosatt
i Ulvsbäck, Markaryd (G).

Barn:
* Kyrkoherde Carl Lallerman, född 1705-07-14, se familj 9.
* Helena Lallerman (se familj 8), född 1708-02-25
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G), död 1787-01-10 i Markaryd (G).
Bosatt i Ulvsbäck, Markaryd (G).
Gift 1730-07-07 i Markaryd med
Kyrkoherde Nicolaus Petri Osander, född 1700-09-05 i Linneryd (G),
död 1747-05-14 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck <1733, Markaryd (G).
Stud i Lund 1718-05-21, disp 1719 och 1721, magister 1723, besökte
flera tyska universitet, bla Greifswald, där han presiderade 1725,
elokventie lektor och konsistorialis i Växjö 1730, kh i Markaryd
1733, riksdagsman 1734 och 1738, preses vid prästmötet 1744,
kontraktspros 1747. (Vd)


Familj 8

Kyrkoherde Nicolaus Petri Osander, född 1700-09-05 i Linneryd (G),
död 1747-05-14 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck <1733, Markaryd (G).

Stud i Lund 1718-05-21, disp 1719 och 1721, magister 1723, besökte
flera tyska universitet, bla Greifswald, där han presiderade 1725,
elokventie lektor och konsistorialis i Växjö 1730, kh i Markaryd
1733, riksdagsman 1734 och 1738, preses vid prästmötet 1744,
kontraktspros 1747. (Vd)

Gift 1730-07-07 i Markaryd med
Helena Lallerman (se familj
7), född 1708-02-25
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G), död 1787-01-10 i Markaryd (G). Bosatt
i Ulvsbäck, Markaryd (G).

Barn:
* Anna Helena Osander, född 1731-07-14 i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G). Bosatt i Prästgården, Stenbrohult (G).
Gift 1750-06-05 i Stenbrohult med
Samuel Linnéus, född 1718 i Stenbrohult (G), död 1797. Kyrkoherde <1749
i Stenbrohult (G).
Stud i Lund 1738-08-29. Kh i Stenbrohult 1749, prost 1777.(SBL)
* Sara Margareta Osander, född 1733-01-03 i Stenbrohult (G),
död 1793-03-28. ogift.
* Per Gustaf Osander, född 1734-03-22 i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1793.
Stud i Lund 1750-01-01, docent i Lund, blev svagsint.
* Helena Osander, född 1736-06-13 i Ulvsbäck, Markaryd (G).
Kyrkoherdefru i Kvenneberga (G).
Gift med
Petrus Hjelmgren, född 173?. Kyrkoherde i Kvenneberga (G).
* Gustav* TV Osander, född 1738-03-30 i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1738.
* Johan* TV Osander, född 1738-03-30 i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1738.
* Gustav* TV Osander, född 1740-09-09 i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1741.
* Anders* TV Osander, född 1740-09-09 i Ulvsbäck, Markaryd (G), död 1741.
* Kristina* Osander, född 1742-04-24 i Ulvsbäck, Markaryd (G),
död 1748-04-20.
* Maria Osander, född 1744-09-08 i Ulvsbäck, Markaryd (G).
Kyrrkoherdefru i Skatelöv (G).
Gift med
Jonas Harald Dyk Smolandus, född 173?. Kyrkoherde i Skatelöv (G).
Stud i Lund 1750-09-27.
* Johan* Osander, född 1746-06-01 i Ulvsbäck, Markaryd (G),
död 1748-05-16.


Familj 9

Kyrkoherde Carl Lallerman (från familj 7),
född 1705-07-14 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G), död 1772-09-10
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde Prost <1756
i Ulvsbäck <1749, Markaryd (G).

Stud i Lund 1723-04-08 och i Uppsala s år, disp 1729 och 1731, fil
kand 1729 och magister 1731, prv 1733, besökte därefter flera
tyska universitet, e o predikant vid livgardet 1735, toel lektor
och kh på Visingsö 1736, v preses vid prästmötet 1746, kh i
Markaryd 1749, kontraktsprost 1756, predikant vid prästmötet 1763.

Gift med
Margareta Maria Hager, född 1713?, död 1771-10-26. <1749 i Ulvsbäck,
Markaryd (G).

Barn:
* Sara Helena Lallerman, född 1741-07-08 i Visingsö (F). <1785-1820?
i Åmot Kronogård, Markaryd (G).
Gift med
Johan Jakob Branting, född 1745-11-18 i Traryd (G), död 1817.
Komminister 1786-1817 i Åmot Kronogård, Markaryd (G).
Stud i Lund 1764-10-03, prv 1771, komm i Markaryd efter enhällig
kallelse 1786. (Vd), bodde på komministerbostället Åmot Kronogård,
Markaryd 1785-1820?, Patre (fadern) hospite Traheryd.(Lum2)
* Susanna Fredrika Lallerman (se familj 10),
född 1742-07-18 i Visingsö (F).
Gift med
Kyrkoherde Harald Almquist, född 1740 i Prästgården, S Unnaryd (N),
död 1782 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck <1774-82, Markaryd (G).
Stud i Lund 1758-02-01, disp 1760, prv 1762-10-25, magister 1763,
e o bataljonspräst vid Jönköpings regemente 1767 och ordinarie
1769 (deltog i den s k norska kampanjen 1771), kh i Markaryd
1774-1782.


Familj 10

Kyrkoherde Harald Almquist, född 1740 i Prästgården, S Unnaryd (N),
död 1782 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck <1774-82, Markaryd (G).

Stud i Lund 1758-02-01, disp 1760, prv 1762-10-25, magister 1763,
e o bataljonspräst vid Jönköpings regemente 1767 och ordinarie
1769 (deltog i den s k norska kampanjen 1771), kh i Markaryd
1774-1782.

Gift med
Susanna Fredrika Lallerman (se familj
9), född 1742-07-18
i Visingsö (F).

Gift med
Dotter Wickelgren, född 174? i Sjösås (G). Kyrkoherdedotter.


Familj 11

Kyrkoherde Carl Wilhelm Rhodin, född 1753-05-26 i Kalfhed prästgård,
Solberga (O), död 1831-02-13 i Ulvsbäck prästgård, -Markaryd (G).
Kyrkoherde. Prost 1792 i Ulvsbäck prästgård <1782, Markaryd (G).
Kungl Hovpredikant. Gravplats Markaryd kyrka.

Citat Xavier Rhodin släktutredning 1979, Folke Svedenfors
Gränsbygden I 1949. Carl W Rhodin var en mycket omstridd präst,
man påstod han besatt trolldoms makt och stod i nära förbund med
själva hin håle. I Markaryd har han emellertid efterlämnat många
minnen om hans gärningar. Kyrktornet på Markaryds kyrka såg han
till att det blev byggt, tidigare hade man bara klockstapel.
Kyrkan har sedermera varit utsatt för brand, men tornet klarade
sig och man säger att Rhodins kyrktorn har haft en särdeles fin
konstruktion. Nattvardskalken som används i Markaryds kyrka har
Rhodins namn ingraverat, man tror det var han som skänkte denna
kalk till kyrkan. Prosten Rhodin lät bekosta en minnessten av
mötet mellan den svenske kungen Gustaf Adolf och den danske kungen
Christian IV som ägde rum i Markaryd år 1929. Man påstår dessutom
att prosten Rhodin eftersträvade att få Wasaorden som Gustaf III
lär ha lovat honom vid ett tillfälle. Rhodin lär ha påmint
biskopen Esaias Tegnér om att han ej fått den utlovade Wasaorden.
Esaias Tegnér lär inte ha stått i något gott förhållande till Carl
W Rhodin. Biskopen skall ha tyckt att prosten Rhodin var väl
vidlyftig i sitt handlande men Rhodin lär ha varit mycket omtyckt
av allmogen i sitt pastorat.
Citat Gränsbygden I. Utnämndes av Kungl.Maj:t, karakteriseras som
"en vacker karl, lättsinnig och vällustig pilt ända till döddagar,
skrytsam med sin lilla förmögenhet men för övrigt okunnig, fast han
ville pråla med lärdomens högsta emblem". Den sista passusen
syftar på doktorsgraden som han förvärvade vid den föga ansedda
akademin i Greisfswald. Rhodin hade på något sätt blivit okontant
med dåvarande kvarnägare Anders Thim, vid ett tillfälle frågade
han Thim om han fick bygga en kvarn vid Ulfsbäck. Thim lovade
honom att bygga. På den tiden fick inte en ny kvarn byggas vid ett
vattendrag inom ett visst avstånd från befintliga kvarnar, utan
tillstånd från ägaren till redan befintliga kvarnar. När Rhodins
kvarn var färdig åkte Thim till Ulfsbäck och sade ifrån att han
endast lovat att Rhodin fick bygga en kvarn men han hade inte
lovat att han fick mala på kvarn. Enligt uppgift finns forfarande
lämningar av Rhodins kvarn.

Gift 1781 med
Kristina Katarina Josefsson, född 1766 i Ljungby (G), död 1786-04-04
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Doktorinna i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G).

Gift 1788 med
Kristina Eleonora Lundström, född 1765-07-22 i Vankiva (L),
död 1844-04-15 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Prostinna
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Gravplats Markaryds kyrka.
enl gravsten f 1763-09-??.

Barn i första giftet:
* Josefina Rhodin, född 1782 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
* Johan M. Rhodin, född 1783-01-12 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1807-02-23 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Handlare.
Gravplats Markaryd kyrka.
* Fredrika Rhodin, född 1785 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Barn i andra giftet:
* Gustaf A. Rhodin, född 1789-01-14 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1810-02-26 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). V Häradshövding.
Gravplats Markaryd kyrka.
* Olof Vilhelm Rhodin, född 1790 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1853-07-29 i -Dk Köpenhamn. Grosshandlare i Lille Kobmagergade 85,
Dk Köpenhamn. Kolera.
Citat Xavier Rhodin släktutredning, Gunnar Jungmarker "Gycklare.."
1979. Olof flyttade till Köpenhamn. Man kan anta att han där hade
sin farbror Nils Hansson Rhodin och att Olof började sin bana som
affärsman i hans rörelse. Olofs grosshandel tycks med tiden ha
växt upp till en betydande rörelse där sonen Carl Fredrik hade
inträtt.

Gift med
Christine Lovise Nicoline Andr Lund, född 1801-04-12 i Dk Köpenhamn,
död 1828 i Dk Köpenhamn. Bosatt i Dk Köpenhamn.
Barnsäng
* Johannes Rhodin, född 1793 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
* Kristina Katarina Charlotta Rhodin, född 1796 i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G), död 1884-05-30 i Lund (M).
Gift med
Jöns Gotthard Everlöf, född 1793 i Kristianstad (L), död 1865 i Lund (M).
* Sophie Rhodin, född 1799 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Gift med
Fundahn, född 179?.
* Carl Rhodin, född 1803-08-16 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G),
död 1836-09-04 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Löjtnant Kongl.Kronobergs Reg. Gravplats Markaryd kyrka.


Familj 12

Kyrkoherde Lars Daniel Theolander, född 1783 i Ö Torsås (G), död 1874
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde i Ulvsbäck <1831,
Markaryd (G).


Familj 13

Kyrkoherde Carl Magnus Svensson, född 1820 i Furuby (G), död 1884
i S. Ljunga (G). Kyrkoherde i Ulvsbäck 1874-79, Markaryd (G).


Familj 14

Kyrkoherde Johan Emil Ydström, född 1833-08-27 i Kärda (F),
död 1908-01-15 i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G). Kyrkoherde
i Ulvsbäck 1880-08, Markaryd (G). Enkloherde i Markaryd Pastorat.

Barn utan känd moder:
* Ester Hildegard Elisabeth Ydström, född 1866-05-09
i Ulvsbäck prästgård, Markaryd (G).
Gift 1892-10-23 i Markaryd (G) med
Janne Anton Celander, född 1859-05-26. Bokhandlare i New York. USA.
Vigda i New York af Pastor M.Stolpe.
* Elin Gunhilda Ydström, född 1868-04-11 i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G).
Gift 1901-12-14 i Markaryd (G) med
Karl Johan Edmund Ågren, född 1867-06-04. Förvaltare i Yxkullsund,
Berga (G). Frånskild 2:a giftet.
* Helfrid Eleonora Matilda Ydström, född 1871-11-18 i Ulvsbäck prästgård,
Markaryd (G).
Gift 1909-05-31 i Markaryd (G) med
Arvid Karlsson, född 1880-12-08. Komminister i Bredaryd (F).


Familj 15

Kyrkoherde Johan Plym Forsell, född 1851 i Bredaryd (F), död 1948
i Vetlanda (F). Kyrkoherde i Ulvsbäck 1908-20, Markaryd (G).

Gift 1885 med
Ester Eleonora Josefina Malmström, född 1854 i Kinda (F).

Barn:
* Rut Gerda Elisabet Plym Forsell, född 1889-01-02 i Vetlanda (F).
Gift 1909-06-26 i Markaryd (G) med
Nils Gunnar Schillander, född 1880-11-24. Telegrafist nr1
i Luleå Domkyrkofs ((?).
* Knut Yngve Elias Plym Forsell, född 1897 i Vetlanda (F).
Med. stud i Lund.
* Wilhelm Natanael Plym Forsell, född 1899 i Vetlanda (F). Jägmästare.


Familj 16

Kyrkoherde Alfred Johan Edvin Sjöborg, född 1875 i Blädinge (G).
Kyrkoherde i Ulvsbäck 1921-47, Markaryd (G).


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet 
Holger6 2002-10-23