Register över födelseorter


Startsida ][ Föregående indexsida ]

... ... Carl Jönsson 1854-12-22
... ... Carl Larsson 1863-12-29
... ... Carl Ludvig Johansson 1868-06-12
... ... Carl Ludvig Ljungfelt 171?
... ... Carl Magnus Johansson 179?
... ... Carl Månsson 1821-08-16
... ... Carl Nilsson 180?
... ... Carl Nilsson 1846-05-26
... ... Carl Olsson 1875-06-13
... ... Carl Pettersson 190?
... ... Carl Svensson 178?
... ... Carl Svensson 1791-06-22
... ... Carl Svensson 1823-07-27
... ... Carl Svensson 1881-08-02
... ... Carl Yngve Carlsson 1901-09-17
... ... Carl* Månsson 1820-05-12
... ... Carl* Nilsson 1833-07-08
... ... Carolina Kilberg 1847-10-18
... ... Carolina Nilsdotter 1863-10-13
... ... Carolina Nilsdotter 1869-05-10
... ... Caspar Petrus Paulin Lilliengrip 166?
... ... Catarina Schildt 1642
... ... Catarina Walmes 157?
... ... Catharina Maria Gabrielsdotter Hilletan 167?
... ... Cathrina Johansdotter 1824-08-24
... ... Catrina Hansdotter 179?
... ... Cecilia Andersdotter 1829-07-17
... ... Cecilia Andreasdotter 1857-07-14
... ... Cecilia Bengtsdotter 1838-02-15
... ... Cecilia Johansdotter 1826-03-28
... ... Cecilia Jönsdotter 1775-05-06
... ... Cecilia Jönsdotter 1821-12-21
... ... Cecilia Nilsdotter 1859-04-18
... ... Cecilia Nilsdotter 1884-03-26
... ... Cecilia Olofsdotter 1811-02-22
... ... Cecilia Rustvig 1754
... ... Cecilia Turasdotter 1798-01-30
... ... Charles Gunnan Nilsson 1904-01-27
... ... Charlotta Bengtsdotter 1861-05-12
... ... Charlotta Bengtsdotter 1861-11-20
... ... Charlotta Fagerström 1867
... ... Charlotta Johansdotter 1862-06-20
... ... Charlotta Maria Hellberg 1759
... ... Charlotta Nilsdotter 1867-04-02
... ... Charlotta von Wovern 1828-12-19
... ... Christen Eliasson 175?
... ... Christen Eliasson 1762-02-13
... ... Christen Häljas 172?
... ... Christen Johansson 179?
... ... Christen Jönsson 1796 ca
... ... Christen Nilsson 178?
... ... Christen Svensson 176?
... ... Christian Troedsson 182?
... ... Christiern Corneliusson 150?
... ... Christina Maria Wikmansson 1785
... ... Claes Danielsson Lampa 1627
... ... Claes Lindvedsson 153?
... ... Clement Nilsson 164?
... ... Cora Svensson 189?
... ... Cornelius Braun 1625
... ... Cornelius Persson 1785-05-21
... ... Cril Coad Needham 190?
... ... Cristina Peternilla Persdotter 1848-09-06
... ... Daga Jonasson 1925-09-28
... ... Dagmar Nilsson 1903-08-04
... ... Dagny 192?
... ... Dagny Hansson 1925
... ... Dagny Svensson 1915
... ... Daida Natalia Carlsdotter 1896-06-25
... ... Dalberg 189?
... ... Daniel Drydenius 168?
... ... Daniel Henriksson 192?
... ... Daniel Jonasson 1733-07-27
... ... Daniel Lundberg 168?
... ... Daniel Magnusson 178?
... ... Danska 186?
... ... David Gottfrid Karlsson 1885-03-07
... ... David Wickelius 167?
... ... Dick Nyström 192?
... ... Dieterius Mollerus 165?
... ... Donald D Gulling 192?
... ... Doris Jonasson 192?
... ... Dorit Bojarsky 191?
... ... Dorotea Elisabet Ljungfelt 1731-09-06
... ... Dorotea Kristina Netherwood 173?
... ... Dorotea Maria Lohm 176?
... ... Dotter 174?
... ... Dotter Eriks? 1685
... ... Dotter Lindelius 169?
... ... Dotter Olsson 192?
... ... Dussel 187?
... ... Ebbe Herbert Valdemar Alemo 1911-10-02
... ... Ebberus Petri 160?
... ... Edit Andersson 1904-11-05
... ... Edit Ingeborg Axelsson 1915-12-23
... ... Edit Johansson 191?
... ... Edit Karlsdotter 191?
... ... Edit Ljunggeren 1912
... ... Edit Marta Sternheden 1901-12-20
... ... Edit Svensson 1918

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 2006-03-12